Podmínky ochrany osobních údajů

1. Renáta Bordovská, se sídlem Petržílkova 36, se sídlem Petržílkova 36, Praha 5, 15800, IČ 01831330, zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. e-mailovou adresu,
 3. telefonní číslo,
 4. adresu nebo sídlo,
 5. číslo bankovního účtu.

 

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 

3. Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Renátou Bordovskou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 1. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 2. Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 471 14 983 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565
 3. Společnost Zásilkovna s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 284 08 306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387.

 4. Poskytovatel platebních služeb ComGate Payments, a.s., sídlem Prague Marina Office Center, Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha, vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B., vložka 17614.

5. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese shop@wool-boutique.eu.

 

7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.wool-boutique.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 2. základní funkčnosti webových stránek.

 

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

Ve spodní části stránek wool-boutique.eu se při Vaší návštěvě stránek zobrazí lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení stránek wool-boutique.eu a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies, a to v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky wool-boutique.eu zakázali a již uložené cookies případně vymazali. Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies zasílané stránkami wool-boutique.eu zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: 

 1. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 

 1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 7. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.